Random foto

ImpeesaNet


Voor leiding

 Impeesa nieuws feed

Geschiedenis van het logo.

Scoutinggroep Impeesa Zoetermeer is opgericht in 1963. Bij de oprichting is gekozen voor een lichtblauwe das die op dat moment verkrijgbaar was via de Scoutshop. In eerste instantie zat hier geen embleem op.

Omstreeks 1970 heeft de Scoutshop de lichtblauwe das uit het assortiment gehaald, hierdoor moest er een andere kleur voor de groepsdag gekozen worden. De keuze is toentertijd gevallen op de koningsblauwe das die we nu nog gebruiken. Helaas zijn er omstreeks die tijd meer kleuren uit het assortiment gehaald, waardoor een enkele das niet direct onderscheidend was. Op dat moment is besloten om de das onderscheidend te maken door het toevoegen van een embleem.

Het embleem is begin 1970 ontworpen; het zijn, vanaf bovenaf gezien, drie mannetjes die elkanders hand vasthouden. Het cirkeltje is daarbij als het ware het hoofd en de gele driehoekjes die uit het grote blauwe stuk zijn gesneden de voeten. De drie mannetjes stonden voor de drie speltakken binnen Impeesa; de welpen, verkenners en voortrekkers. Tevens stond drie ook voor de wijk driemanspolder waar Impeesa gevestigd was.
De kleuren blauw en geel zijn afgeleid van het logo van Zoetermeer. Deze zijn echter niet exact overgenomen maar hiervoor zijn standaardkleuren gekozen om de kosten te drukken.

In de afgelopen jaren zijn er, mede door de opkomst van het internet, verschillende varianten van het logo ontstaan. Deze verschillen zaten voornamelijk in het kleurgebruik. Om deze reden is er begin 2008 een poging gedaan om de originele kleuren te herlijden en deze in ere te herstellen. Uit deze poging is een logo ontstaan waarvan de kleuren nu zijn vastgesteld, waarbij gekozen is de kleur van de huidige das aan te houden in plaats van terug te gaan naar de oorspronkelijk lichtere kleur.

Kleuren van het logo

Embleem
 Blauw  Pantone Matte Solid 293  
 Geel  Pantone Matte Solid 108  

Internet: 
 Blauw  #005AB6  
 Donkerblauw  #1F374B  
 Geel  #FFD800  
 Lichtgeel  #F9E655