Random foto

ImpeesaNet


Voor leiding

 Impeesa nieuws feed

Gebruik van het logo

Het gebruik van het logo is vrij en mag daarom door eenieder gebruikt worden. Voorwaarde hierbij is dat het logo enkel gebruikt mag worden op plaatsen die de Scoutinggroep Impeesa Zoetermeer geen blaam treffen.

Bestanden

JPEG bestanden
Impeesa logo 4cm (*.jpg)
Impeesa logo 10cm (*.jpg)
Impeesa logo 20cm (*.jpg)

PNG bestanden (transparant)
Impeesa logo 4cm (*.png)
Impeesa logo 10cm (*.png)
Impeesa logo 20cm (*.png)

Brieven hoofden
Impeesa logo horizontaal
Impeesa logo verticaal

Photoshop en vector
Impeesa logo (*.eps)
Impeesa logo (*.psd)

Verschillende formaten

Documenten.
Kies bij het gebruik van het logo in document altijd de variant die het dichts bij de afmetingen ligt die je wilt gebruiken. Mocht de juiste maat niet beschikbaar zijn, kies dan altijd een grotere afmeting en verklein deze. De afmeting is aangegeven in centimeters. 

Op foto’s en andere plaatjes
Voor het gebruik op foto’s of andere plaatjes is het van belang dat het logo een transparante achtergrond heeft zodat de originele plaat niet ‘onzichtbaar’ wordt.

Hiervoor zijn twee bestandformaten beschikbaar.
1. Adobe Photoshop
Voor diegene die graag Adobe Photoshop gebruiken is er een apart bestand beschikbaar waarin het logo gemakkelijk zonder achtergrond gebruikt kan worden. Ook is in dit bestand het logo gemakkelijk van formaat te wijzigen zonder dat hierdoor de kwaliteit achteruit gaat.
Naar deze variant gaat de voorkeur.
2. PNG bestanden.
PNG staat voor Portable Network Graphics en wordt gezien als de opvolger van een GIF bestand. Het voordeel van PNG is dat het bijzonder goed met transparantie kan omgaan, terwijl GIF hier kwalitatief wat steekjes laat vallen. PNG wordt door de meeste bewerkingsprogramma’s ondersteund dus hier wordt geen probleem in voorzien.
De PNG bestanden zijn dezelfde als de bestanden die voor de documenten gebruikt kan worden en heeft daarin verschillend afmetingen. Kies hier diegene die het beste past.

Belangrijk bij het gebruik van het gele Impeesa Zoetermeer logo is het kleurcontrast. Meer hierover is te vinden op wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcontrast
Belangrijkste is hier dat het logo niet ‘vloekt’ met de omgeving waarin deze geplaatst wordt. 

Internet
Voor het internet is er buiten de PNG bestanden ook een standaard JPEG bestand beschikbaar en een GIF bestand. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de PNG, alleen is de transparantie ondersteuning van Internet Explorer 6 niet goed en zal dit als grijs kleuren. Op plaatsen waar transparantie van belang is, zijn er 2 oplossingen.
1. Het gebruik van de GIF of JPEG
2. De PNG via een bewerkingsprogramma de juiste achtergrond kleur geven en deze op te slaan als nieuw bestand. 

Drukwerk (textiel)
Voor drukwerk is vaak een zogenaamd vectorbestand nodig. Het grote voordeel van een vectorbestand is dat deze opgeschaald kan worden zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.
Zowel het Adobe Photoshop bestand als het EPS bestand voldoen hieraan en kunnen gebruikt worden bij drukwerk.