Random foto

ImpeesaNet


Voor leiding

 Impeesa nieuws feed

Het GSV-boekje

Bij de verkenners werken wij veel met het GSV-boekje. In dit boekje staan alle basisvaardigheden, de installatie-eisen en een aantal insignes. Behaalde vaardigheden worden hierin afgetekend. Iedere verkenner krijgt bij aanvang van zijn verkennerstijd dit boekje éénmaal uitgereikt. Bij verlies of slijtage kan voor € 2,50 een nieuwe worden gekocht, om zo niet de spelegeldkas van de gehele verkennersgroep te hoeven aanspreken. Je kan hem ook hieronder zelf downloaden en uitprinten. Door onze keus in vorm van leidinggeven is het belangrijk dat je dit boekje iedere week bij je hebt. Natuurlijk besteden we veel tijd aan lol maken en spellen spelen, maar voor bepaalde opkomsten is dit naslagwerk van belang om projecten binnen één opkomst af te kunnen krijgen.

Download het GSV-boekje

Insignes

Wat zijn nou insignes? 
Een insigne is niet zomaar een stoffen plaatje voor op je uniform. Het is een diploma. Om dat diploma te halen, moet je eerst bewijzen dat je een aantal dingen kunt doen of kent, ofwel vaardigheden bezitten. Welke vaardigheden je moet bezitten om een insigne te krijgen, verschilt per insigne. Je kunt dat opzoeken in je GSV-boekje of op internetpagina's die de leiding je zal geven.

Hoe haal ik een insigne?
Als je een insigne hebt gevonden dat je graag wilt hebben, kom je voor of na de opkomst naar een van de leiding en zeg je welke je wilt halen. Samen met die leiding maken we een lijstje met de eisen (vaardigheden) die je moet halen voor dat insigne. Soms wijkt de leiding iets af van de door Scouting Nederland gestelde eisen om een betere aansluiting te kunnen vinden binnen ons spelprogramma. Vervolgens kun je soms thuis, soms tijdens of na de opkomst met een leiding, werken aan het halen van die eisen. Als je kunt laten zien dat je een eis gehaald hebt, tekenen wij die af op je lijstje. Als je alle eisen afgetekend hebt, krijg je nog één keer een controle of je alles nog weet. Daarna bestelt de leiding voor jou het insigne. Tijdens een opkomst reiken wij jou het insigne uit, en mag je hem op je uniform naaien.

Waarom moet ik een insigne halen?
Je moet niets! Je haalt een insigne omdat je het leuk vindt. Het is natuurlijk heel stoer  als je kan laten zien aan iedereen wat je allemaal kunt! En als alle verkenners ineens heel veel kunnen, kunnen we als leiding ook wat meer bijzondere opkomsten organiseren!
Bovendien vlieg je allemaal een keer over naar de explorers. Bij de explorers werkt het allemaal net even iets anders dan bij de welpen. Wat we je vast kunnen verklappen, is dat hoe meer je al kan en hebt geleerd bij de verkenners, hoe leuker je het vindt bij de explorers!
Maar onthoudt goed: je moet het alleen doen als je het zelf wilt! Het gaat er om dat je scouting leuk vindt, en insignes halen kan je daarbij helpen, maar het is niet verplicht!

Wanneer kan ik insignes halen?
Zolang je bij de scouting zit. Je bepaalt zelf wat je wilt halen en wanneer. Maar let wel op: elke speltak heeft zijn eigen insignes, dus als je bij de explorers zit, kun je geen verkennersinsignes meer halen!

Wat als ik ze allemaal heb gehaald?
Dat is nagenoeg onmogelijk. Er zijn ongeveer 60 verkennersinsignes beschikbaar. Voor het volmaken van je Matrix (de basiseisen uit je GSV-boekje) krijg je daarom al het afrondingsinsigne. 

Als ik een insigne heb gehaald, waar moet die dan op mijn uniform?
Op je linker mouw. Uitgezonderd zijn bepaalde specialisatietekens. Zo hebben wij bijvoorbeeld een zakmes / handbijl / Aks insigne, welke (omdat deze door onszelf is geïntroduceerd en niet vanuit Scouting Nederland) worden uitgedrukt in splitpennen op je linker borstvak. Op deze manier kan de leiding in één oogopslag zien welke verkenner wat heeft gehaald en taakverdelingen hierop aanpassen.

Insigne zakmes

Het insigne zakmes is iets wat hier op Impeesa in het leven is geroepen. Door de kennis en het veiligheidsbesef te vergroten zul je meer toepassingen kunnen vinden voor je zakmes. Omdat het niet een insigne is van Scouting Nederland, hanteren we in plaats van het stoffen insigne splitpennen. Heb je 1 splitpen, heb je je zakmes. Heb je er 2, heb je je handbijl, bij 3 de aks. Hoewel normaal geldt dat wat je gehaald hebt, je ook bij je moet hebben, telt het in dit geval alleen voor het zakmes, natuurlijk niet voor bijlen.
De Verkenners leiding zal ook zeker aandacht besteden hieraan, om te beginnen met het zakmes, want zonder het zakmes insigne mag je geen zakmes bij je hebben.

Download hieronder de eisen...

Insigne zakmes

Specialisaties

Als je van een bepaald onderwerp alle basiseisen en insignes hebt gehaald, zou dat betekenen dat je hiermee niet meer verder kunt. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot specialisaties. Om een paar voorbeelden te noemen, kun je na het behalen van je zakmes- en bijleisen op houthakkerskamp gaan. Of na al je EHBO-eisen en insignes op bezoek bij een ziekenhuis, misschien wel een dagje op stage! Ieder kind is anders en voor ieder is er wat wils. Welke specialisatiepakketten worden aangeboden gebeurt in overleg.